Litujeme, registrace skončila.

30. Haydnovy hudební slavnosti9. 9. 2022 - 12. 10. 2022 města a obce jižního Plzeňska a město Plzeň. . .Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz nebo na místě před jednotlivými koncerty.


  • Datum:18.9.2022 08:00 - 12.10.2022 19:00
  • Umístění

Popis

Nejvýznamnější festival staré hudby v Plzeňském kraji. 15 koncertů ve špičkové interpretaci předních českých umělců.  Haydnovy hudební slavnosti jsou nejstarším festivalem tzv. staré hudby v České republice. Byl založen v roce 1993 pro připomenutí prvního profesionálního angažmá Josepha Haydna na zámku v Dolní Lukavici v kapele hrabat Morzinů. Za třicet let své existence rozšířil pole své působnosti z původně úzce vymezeného regionu na celé jižní Plzeňsko i na město Plzeň, přičemž zachovává priority a cíle svých zakladatelů. Festival je primárně zaměřen na starou, tedy barokní, klasicistní a raně romantickou hudbu, která je zde prezentována zejména formou historicky poučené interpretace, přičemž se nebrání řekněme experimentálnímu pojetí některých vybraných koncertů. Své místo ve festivalovém programu však mají i koncerty umělců a souborů, kteří sice hrají na moderní nástroje, zároveň ale sledují nejnovější trendy historicky poučené interpretace starší hudby. Celým festivalem se jako stříbrná nit vine genius loci hudbou oživených starých památek, které slavnosti využívají jako koncertních sálů, i malebné krajiny jižního Plzeňska, vyšperkované barokními zámkya venkovskými kostely.Dosavadním dramaturgickým východiskem festivalu byla zejména jednotlivá skladatelská výročí. Tato dramaturgie byla v posledních letech doplněnao další dvě linie. Jsou jimi vystoupení propagující regionální hudební památky či osobnosti, vycházející z aktuálních muzikologických výzkumů v regionu,a také tzv. závěrečné koncerty festivalu, jež nabízejí stěžejní kompozice 18. století komponované pro větší obsazení. Zcela novým pohledem na festival je od loňska prezentace tvorby hlavních hudebních „národů“ či regionů, které přispěly k formování klasicistní hudební řeči, která se záhy prosadila jako univerzální celosvětově užívaný hudební jazyk. Po loňské Itálii a Itálií inspirované hudbě 17. a 18. století dáváme letos, v roce 290. výročí Mistrova narození, zaznít zejména hudbě z rakouského prostředí, tedy z oblasti podunajské monarchie a z barokní a klasicistní Vídně.Haydnovy hudební slavnosti jsou jednou z mála hudebních přehlídek, která módně nesklouzává k multižánrové dramaturgii. Jsou festivalem pro kultury milovné místní publikum, pro které bývají navíc často jediným setkáním s klasickou hudbou. Víme ale, že existuje i veliké procento potenciálních posluchačů a návštěvníků, kteří na festivalu nikdy nebyli, ani o něm neslyšeli. Někteří mají možná z klasické hudby strach. Jiní si zatím netroufli přijít. Třeba jsou to zrovna vaši kamarádi, přátelé. Vezměte je na koncert s sebou! Abychom festival ještě více přiblížili běžnému Plzeňanovi, připravili jsme k 30. výročí slavností i vizuální projekt, který představí haydnovky i mimo koncertní sály. Po celé září se budete v Plzni v Kopeckého sadech potkávat na velkoformátových fotografiích s portréty interpretů, kteří opakovaně na přehlídce vystoupili a jejichž osobnosti festival do značné míry charakterizují. Přijďte si spolu s námi užít staletími prověřenou hudbu starých mistrů. Přijďte si užít jubilejní 30. Haydnovy hudební slavnosti.