Litujeme, registrace skončila.

Letiny, kostel sv. Prokopa. - - -Vstupenka na www.plzenskavstupenka.cz nebo na místě před koncertem.


  • Datum:21.9.2022 19:00
  • Umístění Letiny, Česko (Mapa)

Popis

Účinkují:ENSEMBLE FIORELLO. Magdalena Malá - housleJana Vavřínková - viola, Helena Matyášová - violoncello. Program: Joseph Haydn /1732-1809/Divertimento B dur, Hob.V:8 (1765)Wolfgang Amadeus Mozart /1756-1791/Adagio a fuga č.1 d moll, Joseph HaydnTrio G dur, op. 53, Hob.V:1Wolfgang Amadeus MozartAdagio a fuga č.2 g moll, Joseph HaydnTrio D dur, op.53, Hob.V:3, Johann Nepomuk Hummel /1778-1837/Trio G dur.

Letošní jubilejní ročník Haydnových hudebních slavností je oslavou jednak 290. výročí narození Josepha Haydna, ale také samotného festivalu, který již třicet let hrdě nese Haydnovo jméno a stará se o jeho dílo a odkaz. Je nám ctí a potěšením být součástí této velké oslavy! V programu s názvem Zastaveníčko s hudbou vídeňského klasicismu se potkávají tři skladatelské generace v čele s letošním jubilantem Josephem Haydnem (1732-1809). Jako současníci jsou všichni tři vzájemně úzce propojeni a mají vazby na císařské město Vídeň. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) byl žákem a později mladým přítelem Josepha Haydna. Ve Vídni hrávali společně smyčcové kvartety (ve hvězdném složení 1. housle Joseph Haydn, 2. housle Karl Ditters z Dittersdorfu, viola Wolfgang Amadeus Mozart a violoncello Jan Křtitel Vaňhal). Jejich odlišné osobnostní charaktery se vzájemně doplňovaly a inspirovaly i ve skladatelské tvorbě, zejména v té komorní. Nejmladší z trojice protagonistů dnešního programu, Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), současník a pozdější přítel L. van Beethovena, byl coby nadaný osmiletý žák Mozartovým svěřencem. Ve Vídni se rovněž učil u "Papá" Josepha Haydna, se kterým se setkal také při svých studiích v Londýně. Zde také vznikla klavírní sonáta As dur, kterou Haydn zkomponoval pro mladého Hummela. Po smrti J. Haydna v roce 1809 se stal Hummel jeho nástupcem na postu kapelníka orchestru hraběte Esterházyho v Eisenstadtu.Nejprve zazní Haydnovo stylově rané Divertimento B dur pro housle, violu a violoncello z roku 1765, které je ukázkou variační hudební formy. Za doprovodu violoncella se v něm představí v pohyblivých figuracích především housle a viola. Dále uslyšíme dvě Haydnova smyčcová tria z pozdnějšího skladatelova období, která jsou psána v typicky klasicistním vídeňském stylu a všechny tři nástroje jsou si již rovnocennější. V zajímavém stylovém kontrastu pak budou stát dvě dvojice preludií a fug Haydnova vídeňského žáka a přítele W. A. Mozarta. Vybrané dvě tříhlasé fugy z šestidílného cyklu Preludia a fugy pro housle, violu a violoncello, KV 404 a jsou původním dílem Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) a jsou psány v originálu jako tříhlasé varhanní skladby dle přísných pravidel barokního kontrapunktu. W. A. Mozart je však autorsky přepracoval pro smyčcové trio a dotvořil k nim své mistrovské úvodní věty v klasicistním stylu (Adagio neboli Preludium). Proto se zde v dialogu mísí dva odlišné hudební styly – baroko a klasicismus. Program završí čtyřvěté Smyčcové trio G dur J. N. Hummela z roku 1801 , jehož hudební styl již místy předjímá prvky romantismu a dává rovnocennou příležitost všem třem nástrojům smyčcového